Hulp bij het oprichten van een onderneming

Wenst u uw onderneming of uw VZW op te richten, maar duren de administratieve formaliteiten te lang en zijn ze te omslachtig? Doe dan een beroep op J-Jordens, uw maatschappij in Ukkel met dienstverlening voor nieuwe ondernemers.

Wij zorgen voor alle formaliteiten. U hoeft enkel nog al uw aandacht te vestigen op het maatschappelijk doel van uw onderneming. Wij staan in voor de oprichting van uw bvba, en voor alles wat dit met zich meebrengt: een bankrekening openen, bij de notaris langsgaan, inschrijven in het Belgisch Staatsblad, inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de btw, het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen, enz.

Voor sommige juridische vormen is er geen notariële akte nodig, ze kunnen worden opgericht bij onderhandse akte (een commanditaire vennootschap, een vennootschap onder firma of een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Wij geven u advies en wij oriënteren u naar wat het best bij u past.

Ons team zorgt voor uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, via een ondernemingsloket. Wij gaan er elke dag langs: dit garandeert u snelle stappen die beantwoorden aan het wettelijk kader van uw vennootschap.

Onze rol is ook het beheren van de registratie van uw bedrijfshuurovereenkomsten, onderhandse akten of statuten.  

U hoeft niet meer rond te rennen, wij leveren u alle noodzakelijke documenten.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen of als u een afspraak wenst te maken.

Top